mechanical acoustical impedance

mechanical acoustical impedance là gì? Ý nghĩa của từ mechanical acoustical impedance trở kháng cơ học

  • mechanical acoustical impedance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ mechanical acoustical impedance là gì ?
  • mechanical acoustical impedance là gì trong toán học ?
  • mechanical acoustical impedance dịch
  • mechanical acoustical impedance dictionary
  • mechanical acoustical impedance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ mechanical acoustical impedance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ mechanical acoustical impedance trong toán học
  • mechanical acoustical impedance tiếng việt là gì ?
  • What is mechanical acoustical impedance in english ?