manually operated

manually operated là gì? Ý nghĩa của từ manually operated mt.được điều khiển bằng tay

  • manually operated là gì ?

  • Ý nghĩa của từ manually operated là gì ?
  • manually operated là gì trong toán học ?
  • manually operated dịch
  • manually operated dictionary
  • manually operated là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ manually operated trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ manually operated trong toán học
  • manually operated tiếng việt là gì ?
  • What is manually operated in english ?