manipulate

manipulate là gì? Ý nghĩa của từ manipulate điều khiển, vận động; thao tác

  • manipulate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ manipulate là gì ?
  • manipulate là gì trong toán học ?
  • manipulate dịch
  • manipulate dictionary
  • manipulate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ manipulate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ manipulate trong toán học
  • manipulate tiếng việt là gì ?
  • What is manipulate in english ?