majorr axis of an ellipse

majorr axis of an ellipse là gì? Ý nghĩa của từ majorr axis of an ellipse [trục lớn, trục chính] của elip

  • majorr axis of an ellipse là gì ?

  • Ý nghĩa của từ majorr axis of an ellipse là gì ?
  • majorr axis of an ellipse là gì trong toán học ?
  • majorr axis of an ellipse dịch
  • majorr axis of an ellipse dictionary
  • majorr axis of an ellipse là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ majorr axis of an ellipse trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ majorr axis of an ellipse trong toán học
  • majorr axis of an ellipse tiếng việt là gì ?
  • What is majorr axis of an ellipse in english ?