magnetization

magnetization là gì? Ý nghĩa của từ magnetization vl.sự từ hóa

  • magnetization là gì ?

  • Ý nghĩa của từ magnetization là gì ?
  • magnetization là gì trong toán học ?
  • magnetization dịch
  • magnetization dictionary
  • magnetization là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ magnetization trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ magnetization trong toán học
  • magnetization tiếng việt là gì ?
  • What is magnetization in english ?