machanism

machanism là gì? Ý nghĩa của từ machanism cơ cấu; thiết bị máy móc; thiết bị hàm

  • machanism là gì ?

  • Ý nghĩa của từ machanism là gì ?
  • machanism là gì trong toán học ?
  • machanism dịch
  • machanism dictionary
  • machanism là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ machanism trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ machanism trong toán học
  • machanism tiếng việt là gì ?
  • What is machanism in english ?