luminous efficiency

luminous efficiency là gì? Ý nghĩa của từ luminous efficiency hiệu suất phát sáng

  • luminous efficiency là gì ?

  • Ý nghĩa của từ luminous efficiency là gì ?
  • luminous efficiency là gì trong toán học ?
  • luminous efficiency dịch
  • luminous efficiency dictionary
  • luminous efficiency là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ luminous efficiency trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ luminous efficiency trong toán học
  • luminous efficiency tiếng việt là gì ?
  • What is luminous efficiency in english ?