luminance

luminance là gì? Ý nghĩa của từ luminance vl.tính chiếu sáng; độ trưng

  • luminance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ luminance là gì ?
  • luminance là gì trong toán học ?
  • luminance dịch
  • luminance dictionary
  • luminance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ luminance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ luminance trong toán học
  • luminance tiếng việt là gì ?
  • What is luminance in english ?