lubrication

lubrication là gì? Ý nghĩa của từ lubrication sự bôi trơn; chất bôi trơn

  • lubrication là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lubrication là gì ?
  • lubrication là gì trong toán học ?
  • lubrication dịch
  • lubrication dictionary
  • lubrication là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lubrication trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lubrication trong toán học
  • lubrication tiếng việt là gì ?
  • What is lubrication in english ?