longitudinal wave

longitudinal wave là gì? Ý nghĩa của từ longitudinal wave sóng dọc

  • longitudinal wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ longitudinal wave là gì ?
  • longitudinal wave là gì trong toán học ?
  • longitudinal wave dịch
  • longitudinal wave dictionary
  • longitudinal wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ longitudinal wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ longitudinal wave trong toán học
  • longitudinal wave tiếng việt là gì ?
  • What is longitudinal wave in english ?