longitudinal strain

longitudinal strain là gì? Ý nghĩa của từ longitudinal strain biến dạng một chiều

  • longitudinal strain là gì ?

  • Ý nghĩa của từ longitudinal strain là gì ?
  • longitudinal strain là gì trong toán học ?
  • longitudinal strain dịch
  • longitudinal strain dictionary
  • longitudinal strain là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ longitudinal strain trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ longitudinal strain trong toán học
  • longitudinal strain tiếng việt là gì ?
  • What is longitudinal strain in english ?