longitudinal section

longitudinal section là gì? Ý nghĩa của từ longitudinal section tiết diện dọc

  • longitudinal section là gì ?

  • Ý nghĩa của từ longitudinal section là gì ?
  • longitudinal section là gì trong toán học ?
  • longitudinal section dịch
  • longitudinal section dictionary
  • longitudinal section là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ longitudinal section trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ longitudinal section trong toán học
  • longitudinal section tiếng việt là gì ?
  • What is longitudinal section in english ?