longitudinal

longitudinal là gì? Ý nghĩa của từ longitudinal dọc

  • longitudinal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ longitudinal là gì ?
  • longitudinal là gì trong toán học ?
  • longitudinal dịch
  • longitudinal dictionary
  • longitudinal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ longitudinal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ longitudinal trong toán học
  • longitudinal tiếng việt là gì ?
  • What is longitudinal in english ?