longevity

longevity là gì? Ý nghĩa của từ longevity độ bền lâu

  • longevity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ longevity là gì ?
  • longevity là gì trong toán học ?
  • longevity dịch
  • longevity dictionary
  • longevity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ longevity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ longevity trong toán học
  • longevity tiếng việt là gì ?
  • What is longevity in english ?