localized

localized là gì? Ý nghĩa của từ localized được định xứ

  • localized là gì ?

  • Ý nghĩa của từ localized là gì ?
  • localized là gì trong toán học ?
  • localized dịch
  • localized dictionary
  • localized là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ localized trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ localized trong toán học
  • localized tiếng việt là gì ?
  • What is localized in english ?