liquefaction

liquefaction là gì? Ý nghĩa của từ liquefaction vl.sự hóa lỏng

  • liquefaction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ liquefaction là gì ?
  • liquefaction là gì trong toán học ?
  • liquefaction dịch
  • liquefaction dictionary
  • liquefaction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ liquefaction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ liquefaction trong toán học
  • liquefaction tiếng việt là gì ?
  • What is liquefaction in english ?