likeness

likeness là gì? Ý nghĩa của từ likeness giống nhau, đồng dạng; đơn loại

  • likeness là gì ?

  • Ý nghĩa của từ likeness là gì ?
  • likeness là gì trong toán học ?
  • likeness dịch
  • likeness dictionary
  • likeness là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ likeness trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ likeness trong toán học
  • likeness tiếng việt là gì ?
  • What is likeness in english ?