liability

liability là gì? Ý nghĩa của từ liability được phép; phải; có thể, có lẽ; có trách nhiệm

  • liability là gì ?

  • Ý nghĩa của từ liability là gì ?
  • liability là gì trong toán học ?
  • liability dịch
  • liability dictionary
  • liability là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ liability trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ liability trong toán học
  • liability tiếng việt là gì ?
  • What is liability in english ?