lemma

lemma là gì? Ý nghĩa của từ lemma bổ đề

  • lemma là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lemma là gì ?
  • lemma là gì trong toán học ?
  • lemma dịch
  • lemma dictionary
  • lemma là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lemma trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lemma trong toán học
  • lemma tiếng việt là gì ?
  • What is lemma in english ?