left invariant

left invariant là gì? Ý nghĩa của từ left invariant hh.bất biến trái

  • left invariant là gì ?

  • Ý nghĩa của từ left invariant là gì ?
  • left invariant là gì trong toán học ?
  • left invariant dịch
  • left invariant dictionary
  • left invariant là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ left invariant trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ left invariant trong toán học
  • left invariant tiếng việt là gì ?
  • What is left invariant in english ?