leave

leave là gì? Ý nghĩa của từ leave để lại, còn lại

  • leave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ leave là gì ?
  • leave là gì trong toán học ?
  • leave dịch
  • leave dictionary
  • leave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ leave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ leave trong toán học
  • leave tiếng việt là gì ?
  • What is leave in english ?