lateral

lateral là gì? Ý nghĩa của từ lateral chung quanh, bên phụ

  • lateral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lateral là gì ?
  • lateral là gì trong toán học ?
  • lateral dịch
  • lateral dictionary
  • lateral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lateral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lateral trong toán học
  • lateral tiếng việt là gì ?
  • What is lateral in english ?