latent

latent là gì? Ý nghĩa của từ latent ẩn, tiềm

  • latent là gì ?

  • Ý nghĩa của từ latent là gì ?
  • latent là gì trong toán học ?
  • latent dịch
  • latent dictionary
  • latent là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ latent trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ latent trong toán học
  • latent tiếng việt là gì ?
  • What is latent in english ?