laminar flow

laminar flow là gì? Ý nghĩa của từ laminar flow dòng thành lớp

  • laminar flow là gì ?

  • Ý nghĩa của từ laminar flow là gì ?
  • laminar flow là gì trong toán học ?
  • laminar flow dịch
  • laminar flow dictionary
  • laminar flow là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ laminar flow trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ laminar flow trong toán học
  • laminar flow tiếng việt là gì ?
  • What is laminar flow in english ?