lambda

lambda là gì? Ý nghĩa của từ lambda lamđa (λ)

  • lambda là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lambda là gì ?
  • lambda là gì trong toán học ?
  • lambda dịch
  • lambda dictionary
  • lambda là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lambda trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lambda trong toán học
  • lambda tiếng việt là gì ?
  • What is lambda in english ?