lack

lack là gì? Ý nghĩa của từ lack sự thiếu, sự vắng mặt

  • lack là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lack là gì ?
  • lack là gì trong toán học ?
  • lack dịch
  • lack dictionary
  • lack là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lack trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lack trong toán học
  • lack tiếng việt là gì ?
  • What is lack in english ?