kinetic stability

kinetic stability là gì? Ý nghĩa của từ kinetic stability sự ổn định trong

  • kinetic stability là gì ?

  • Ý nghĩa của từ kinetic stability là gì ?
  • kinetic stability là gì trong toán học ?
  • kinetic stability dịch
  • kinetic stability dictionary
  • kinetic stability là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ kinetic stability trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ kinetic stability trong toán học
  • kinetic stability tiếng việt là gì ?
  • What is kinetic stability in english ?