kinetic energy

kinetic energy là gì? Ý nghĩa của từ kinetic energy động năng

  • kinetic energy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ kinetic energy là gì ?
  • kinetic energy là gì trong toán học ?
  • kinetic energy dịch
  • kinetic energy dictionary
  • kinetic energy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ kinetic energy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ kinetic energy trong toán học
  • kinetic energy tiếng việt là gì ?
  • What is kinetic energy in english ?