key

key là gì? Ý nghĩa của từ key chìa khóa, chỉ dẫn cách giải; mt. nút bấm // khóa lại, dò lại

  • key là gì ?

  • Ý nghĩa của từ key là gì ?
  • key là gì trong toán học ?
  • key dịch
  • key dictionary
  • key là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ key trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ key trong toán học
  • key tiếng việt là gì ?
  • What is key in english ?