judgement sampler

judgement sampler là gì? Ý nghĩa của từ judgement sampler mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên

  • judgement sampler là gì ?

  • Ý nghĩa của từ judgement sampler là gì ?
  • judgement sampler là gì trong toán học ?
  • judgement sampler dịch
  • judgement sampler dictionary
  • judgement sampler là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ judgement sampler trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ judgement sampler trong toán học
  • judgement sampler tiếng việt là gì ?
  • What is judgement sampler in english ?