joint sufficiency

joint sufficiency là gì? Ý nghĩa của từ joint sufficiency tk.tính đủ đồng thời

  • joint sufficiency là gì ?

  • Ý nghĩa của từ joint sufficiency là gì ?
  • joint sufficiency là gì trong toán học ?
  • joint sufficiency dịch
  • joint sufficiency dictionary
  • joint sufficiency là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ joint sufficiency trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ joint sufficiency trong toán học
  • joint sufficiency tiếng việt là gì ?
  • What is joint sufficiency in english ?