joint

joint là gì? Ý nghĩa của từ joint chỗ nối; bản lề // hợp lại, nối lại

  • joint là gì ?

  • Ý nghĩa của từ joint là gì ?
  • joint là gì trong toán học ?
  • joint dịch
  • joint dictionary
  • joint là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ joint trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ joint trong toán học
  • joint tiếng việt là gì ?
  • What is joint in english ?