jacobian

jacobian là gì? Ý nghĩa của từ jacobian định thức Jaccôbi; (thuộc) Jacôbi

  • jacobian là gì ?

  • Ý nghĩa của từ jacobian là gì ?
  • jacobian là gì trong toán học ?
  • jacobian dịch
  • jacobian dictionary
  • jacobian là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ jacobian trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ jacobian trong toán học
  • jacobian tiếng việt là gì ?
  • What is jacobian in english ?