iump

iump là gì? Ý nghĩa của từ iump bước nhảy; mt. sự chuyển lệnh // nhảy qua

  • iump là gì ?

  • Ý nghĩa của từ iump là gì ?
  • iump là gì trong toán học ?
  • iump dịch
  • iump dictionary
  • iump là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ iump trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ iump trong toán học
  • iump tiếng việt là gì ?
  • What is iump in english ?