iterative process

iterative process là gì? Ý nghĩa của từ iterative process xib.quá trình lặp

  • iterative process là gì ?

  • Ý nghĩa của từ iterative process là gì ?
  • iterative process là gì trong toán học ?
  • iterative process dịch
  • iterative process dictionary
  • iterative process là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ iterative process trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ iterative process trong toán học
  • iterative process tiếng việt là gì ?
  • What is iterative process in english ?