isomorphism

isomorphism là gì? Ý nghĩa của từ isomorphism phép đẳng cấu

  • isomorphism là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isomorphism là gì ?
  • isomorphism là gì trong toán học ?
  • isomorphism dịch
  • isomorphism dictionary
  • isomorphism là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isomorphism trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isomorphism trong toán học
  • isomorphism tiếng việt là gì ?
  • What is isomorphism in english ?