isometric space

isometric space là gì? Ý nghĩa của từ isometric space không gian đẳng cự

  • isometric space là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isometric space là gì ?
  • isometric space là gì trong toán học ?
  • isometric space dịch
  • isometric space dictionary
  • isometric space là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isometric space trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isometric space trong toán học
  • isometric space tiếng việt là gì ?
  • What is isometric space in english ?