isometric parameter

isometric parameter là gì? Ý nghĩa của từ isometric parameter tham số đẳng cự

  • isometric parameter là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isometric parameter là gì ?
  • isometric parameter là gì trong toán học ?
  • isometric parameter dịch
  • isometric parameter dictionary
  • isometric parameter là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isometric parameter trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isometric parameter trong toán học
  • isometric parameter tiếng việt là gì ?
  • What is isometric parameter in english ?