isometric correspondence

isometric correspondence là gì? Ý nghĩa của từ isometric correspondence tương ứng đẳng cự

  • isometric correspondence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isometric correspondence là gì ?
  • isometric correspondence là gì trong toán học ?
  • isometric correspondence dịch
  • isometric correspondence dictionary
  • isometric correspondence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isometric correspondence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isometric correspondence trong toán học
  • isometric correspondence tiếng việt là gì ?
  • What is isometric correspondence in english ?