isogonic

isogonic là gì? Ý nghĩa của từ isogonic vl.có cùng độ nghiêng

  • isogonic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isogonic là gì ?
  • isogonic là gì trong toán học ?
  • isogonic dịch
  • isogonic dictionary
  • isogonic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isogonic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isogonic trong toán học
  • isogonic tiếng việt là gì ?
  • What is isogonic in english ?