isogenous

isogenous là gì? Ý nghĩa của từ isogenous đs.đẳng giống

  • isogenous là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isogenous là gì ?
  • isogenous là gì trong toán học ?
  • isogenous dịch
  • isogenous dictionary
  • isogenous là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isogenous trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isogenous trong toán học
  • isogenous tiếng việt là gì ?
  • What is isogenous in english ?