isoenergetic

isoenergetic là gì? Ý nghĩa của từ isoenergetic đẳng năng

  • isoenergetic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isoenergetic là gì ?
  • isoenergetic là gì trong toán học ?
  • isoenergetic dịch
  • isoenergetic dictionary
  • isoenergetic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isoenergetic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isoenergetic trong toán học
  • isoenergetic tiếng việt là gì ?
  • What is isoenergetic in english ?