isocline plane

isocline plane là gì? Ý nghĩa của từ isocline plane mặt phẳng nghiêng đều

  • isocline plane là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isocline plane là gì ?
  • isocline plane là gì trong toán học ?
  • isocline plane dịch
  • isocline plane dictionary
  • isocline plane là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isocline plane trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isocline plane trong toán học
  • isocline plane tiếng việt là gì ?
  • What is isocline plane in english ?