invariant set

invariant set là gì? Ý nghĩa của từ invariant set tập hợp bất biến

  • invariant set là gì ?

  • Ý nghĩa của từ invariant set là gì ?
  • invariant set là gì trong toán học ?
  • invariant set dịch
  • invariant set dictionary
  • invariant set là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ invariant set trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ invariant set trong toán học
  • invariant set tiếng việt là gì ?
  • What is invariant set in english ?