invariant factor

invariant factor là gì? Ý nghĩa của từ invariant factor nhân tử bất biến

  • invariant factor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ invariant factor là gì ?
  • invariant factor là gì trong toán học ?
  • invariant factor dịch
  • invariant factor dictionary
  • invariant factor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ invariant factor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ invariant factor trong toán học
  • invariant factor tiếng việt là gì ?
  • What is invariant factor in english ?