invariance

invariance là gì? Ý nghĩa của từ invariance tính bất biến

  • invariance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ invariance là gì ?
  • invariance là gì trong toán học ?
  • invariance dịch
  • invariance dictionary
  • invariance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ invariance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ invariance trong toán học
  • invariance tiếng việt là gì ?
  • What is invariance in english ?