invariable

invariable là gì? Ý nghĩa của từ invariable không đổi, bất biến

  • invariable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ invariable là gì ?
  • invariable là gì trong toán học ?
  • invariable dịch
  • invariable dictionary
  • invariable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ invariable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ invariable trong toán học
  • invariable tiếng việt là gì ?
  • What is invariable in english ?