intuitive

intuitive là gì? Ý nghĩa của từ intuitive trực giác

  • intuitive là gì ?

  • Ý nghĩa của từ intuitive là gì ?
  • intuitive là gì trong toán học ?
  • intuitive dịch
  • intuitive dictionary
  • intuitive là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ intuitive trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ intuitive trong toán học
  • intuitive tiếng việt là gì ?
  • What is intuitive in english ?