intraclass

intraclass là gì? Ý nghĩa của từ intraclass tk.trong lớp

  • intraclass là gì ?

  • Ý nghĩa của từ intraclass là gì ?
  • intraclass là gì trong toán học ?
  • intraclass dịch
  • intraclass dictionary
  • intraclass là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ intraclass trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ intraclass trong toán học
  • intraclass tiếng việt là gì ?
  • What is intraclass in english ?