interpretation

interpretation là gì? Ý nghĩa của từ interpretation [cái, sự] giải thích, sự thể hiện

  • interpretation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ interpretation là gì ?
  • interpretation là gì trong toán học ?
  • interpretation dịch
  • interpretation dictionary
  • interpretation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ interpretation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ interpretation trong toán học
  • interpretation tiếng việt là gì ?
  • What is interpretation in english ?